Pravidla klanu RD

Bez podminečná pravidla našeho klanu


 

Naše pravidla jsou a budou dodržována bez jakýkoliv výjimek a ulev a platí pro každého!!
Nedodržování námi stanovených podmínek a pravidel bude bud trestáno okamžitým vyloučením z našeho klanu a nebo po rozhodnuti veleni bude udělen alternativní trest.V mnoha případech bude hráč upozorněn za porušováni pravidel ale nebude vyloučen. Takový hráč musí počítat s tím, že při naplnění stavu klanu Rychlá Divize, budou bez výjimky a jakéhokoli vysvětlováni, propouštěni ti členové, kteří budou mít největší počet zaznamenaných přestupků a porušení pravidel a to bez výjimek a ohledu na to, jak dobrý, nebo kolik má hráč odehraných bitev!!Uvolní tak místo, třeba lepšímu a spolehlivějšímu hráči.

Pravidla:
 • Používaní Teamspeak 3každý člen a to bez výjimek, jakmile bude aktivně ve hře WoT, musí být online na TS3 – V TS3 máme spoustu různých místnosti, do kterých spadá i místnost AFK je to místnost ve které je vypnut veškerý zvuk (nikdo Vás nebude otravovat) Z této místnosti Vás může a smí vytáhnout pouze člen spadající do velení klanu který k tomu má patřičné oprávnění. Místnost AFK vs. povinnost používat TS3??Je vám to divné? Tady je vysvětlení: pokud se jede rota nebo CW a chybí hráč, můžete být použiti jako záloha, pokud jste zrovna u svého PC a aktivně ve hře WoT.
 • V našem klanu se chováme slušně a to bez výjimek. Nebudou se používat žádná sprostá slova a vulgarismy a to jak na TS3 (mimo místnosti k tomu určené) tak ve hře WoT. Nebude se tolerovat ani slovní napadání hráčů a to za jakýkoliv  okolností. Pokud jiný hráč provede ve hře něco co by nemel, bude se to řešit s vedením a ne veřejné a vulgárně!!V našem klanu jsou i nezletilí hráči!!UVĚDOMTE SI TO!!
 • Každý hráč a člen má povinnost poslouchat příkazy od velení, spadající do herního zaměření popř. TS3 zaměření!!
 1. Velitel: jeho nařízením a rozhodnutím se podrobuje celí klan RD
 2. Zástupci velitele: jsou podřízení velitele klanu RD a jsou nadřízení – Polním velitelům, Náborářům, Diplomatům, Pokladník a zbytek klanu RD. Zástupce velitele má stejné pravomoce jako Velitel s tím ,že zastupují velitele v jeho nepřítomnosti. V přítomnosti velitele smějí dělat rozhodnuti ale měli by je zkonzultovat s velitelem  v lepším případe s celím velením klanu RD.(Zástupce velitele může zároveň přijímat, vyhazovat, napomínat a řešit problémy spojené s klanem RD)
 3. Polní velitelé: jsou podřízení Veliteli a Zástupcům velitele. Jejich podřízení jsou pouze: Desátník,, Vojín a Rekrut. Povinností Polního velitele jsou: Pravidelně zakládat výcvikové bitvy, roty a samozřejmě jeho velení při CW.V tomto případě je on BUH a všichni poslouchají jeho příkazy (pokud není předem dohodnuto jinak).
 4. Náborář: je podřízený velitele a zástupců velitele!!Náborář je povinen hledat a přijímat nové hráče do klanu RD. Je povinen obeznámit nově nabraného člena s pravidly a posloupnosti velení našeho klanu! Do jisté míry je povinen se o nabrané členy starat a popřípadě s nimi řešit různorodé problémy. Náborář má právo přijmout tak i vyhodit člena klanu!
 5. Diplomat: je podřízený velitele a zástupců velitele!!Do jeho náplně patří kontakt s okolními klany na diplomatické úrovni.
 6. Pokladník: jeho povinností je, starat se o pokladnu klanu. Je podřízený velitele a zástupců velitele!!
 7. Desátník, Vojín a Rekrut: je podřízený velitele, zástupcům velitele a polního velitele!!Jejích povinností je poslouchat a přizpůsobit se nařízení těmito nadřízenými (v rozsahu herního a TS3 zaměření).Dál do jejích povinností spadá: pokud jsi aktivně ve hře a přijde ti pozvánka do Výcvikové bitvy, roty a nebo CW, musíš jí přijmout !! (nekompromisně)

 • Každý člen je povinen navštěvovat naše webové stránky (www.mujklanrd.cz) a fórum popř. ofi. stránky WorldOfTanks…důvod? každý dobrý hráč má vědět co se děje v jeho klanu a ve hře samotné. Na fóru můžete sdělovat své zážitky, připomínky, nápady a návrhy jak pro hru tak pro klan RD.

 


 • Jako další povinnost každého člena RD, pokud je online a aktivní ve hře WoT, je povinen bez výjimek přijmout pozvánku do CW. A to i pokud nemá Tier potřebné úrovně!!!Po přijetí pozvánky si každý dá svůj stroj do aktivní zálohy, aby velící bitvy vyděl co je za tiery k dispozici. Pote čeká jestli si ho velící přesune ze záloh na frontu!!!Na toto pravidlo se též vztahuje trest možnosti vyloučeni z klanu při jeho naplnění stavu klanu!!

 


V každé Rotě, Cvičné bitvě a CW je jeden max. dva velicí. Povinnost ostatních hráčů je poslouchání jejich rozkazu a rozmístit se na mapě dle jejích rozhodnutí bez jakýkoliv připomínek. Při hře smí mluvit pouze velící a nikdo jiný s výjimkou nezbytně nutných zpozorování tykající se stávající bitvy!!

A to je

 • nasvícení protivníkem 
 • upozornění spolu hráče na nebezpečí 
 • dotaz na ARTY 
 • dotaz na příkaz od velícího!!

Jiné hlášky a připomínky nejsou v bitvě tolerovány!!!

 

Připomínky a námitky se provádí vždy po bitvě!!!


Vyhrady a upravy pravidel provádi pouze velení klanu RD1

Pravidla jsou vždy pečlivě prodiskutována a bere se na zřetel i názor čleů obou klanů

U každého pravidla je možná dodatečná změna podle okolností a situace k danému pravidlu

Pravidla jsou a budou doplňována a aktualizována podle potřeb chodu obou klanů 


Od 9.9.2013 vychází v platnost nové pravidla a povinnosti členů RD1 a RD2

 • Na našem FORU bude vystaven kalendář a každý član obou klanů je povinnen se řídit dannými událostmi v kalendáři
 • Ve výše uvedené povinnosti bude každý online člen povinnen příjímat pozvánky do CVIČNÉ BITVY a pozvánky do ROT a to bez ohledu na to jestli ma nebo nemá dost herních peněz!!! 
 • Každý člen klanů RD1 a RD2 je povinnen příjmout pozvánku do CW a to i pokud nevlastní tank 10. urovně
 • Každý člen je povinnen používat naše FORUM a to hlavně ve smyslu omluvenek
 • DODATEK k omluvenkám – (člen který nebude déle přítomen, je povinnen vepsat srozumitelně svou omluvenku do FORA a to k tomu určené mítnosti (omluvenka by mela minimalne obsahovat datum od – do)- dále je každý povinnen vepisovat do k tomu určených místností, omluvenky duvodu nepřítomnosti na TeamSpeaku3
Od 13.12.2013 vychází v platnost nové pravidla a povinnosti členů RD1 a RD2

 1. Každý člen bude brát na zřetel své herní finanční rozpočty.
  Z toho vyplývá že si každý hrač udržuje limity tak aby měl dostatek financí na provoz vozidel a nákup munice.A to plati pro CW a ROTY.Hrači kteří si na sve stavy nebudou davat pozor a budou pak používat omluvy typu nemam penize,budou nasledne ohroženi vyhazovem z klanu!!!
  !!!NEKUPUJU TANK KDYZ NEBUDU MIT NA PROVOZ DULEŽITY K BOJI!!!


 2. Po odehrání všech zadanych CW je celí team učastnící se danného CW a zbitek KLANU RD1-2
  povinen a to bez vijímek a bezpodmínečně se zučastnit ROTY a to s tier 10 urovně!!!
  Při nedodržovani daneho nařízení se bude vyhazovat a to i hrači s velkym potencialem!!!
  S odkazem na pravidlo č.1

Při nedoržováni danych pravydel budem nuceni probrat naše řady a vyhazet ty u kterych je zjevně vydet že jim asi onic v téhle hře nejde jako pár jedincum kteří to někam chtěji dotáhnout!!!

Na každého člena se vztahují podmínky co jsou uvedeny výše a to o TS3 a vulgarismu!!Dál podle hodnosti musí každý splňovat tak, jak je psáno veškeré podmínky a to bez jakýkoliv  výjimek. Případné neshody, námitky a návrhy se budou řešit vždy v soukromí a to v uzamčených místnostech!!!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.